TORRO CREATIVE s.r.o.

721 00  Ostrava - Svinov, Bílovecká 446/40
Telelefon: +420 604 289 491
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě dne 5. listopadu 1995, odd. C, spis. značka 13919.
IČO: 64610926, DIČ: CZ64610926.

GRAFIKA & DESIGN • MARKETING • PUBLIC RELATIONS • MÉDIA • REKLAMA